Generelle betingelser

De almindelige vilkår er udformet efter den danske Lov om Pakkerejser (”Pakkerejseloven”).

Vilkårene gælder for pakkerejser, som falder ind under definitionen i Pakkerejseloven.

Kunder, som alene bestiller transport inklusiv overnatning under transporten, eller som rejser helt eller delvist i forretnings-, forsknings eller professionelt øjemed, falder bl.a. ikke ind under Pakkerejseloven.

For andre rejser end pakkerejser gælder disse Generelle Betingelser med undtagelse af de rettigheder, som er tillagt Kunden i henhold til Pakkerejseloven.

Det er vigtigt, at Kunden ved bestilling oplyser et mobilnummer og en emailadresse, som Kunden har adgang til under rejsen, således at Smyril Line kann kontakte Kunden i filfælde af ændringer i sejlplanen. 

For grupper gælder særlige vilkår.  

PARTER - SMYRIL LINE A/S OG KUNDEN

Aftalen er indgået mellem den/de personer, som er angivet i rejsedokumenterne (Kunden) og Smyril Line A/S, CVR 21498106, Erik Sondrupsvej 10-12, 9850 Hirtshals.  

Rejsegarantifonden

SML er medlem af Rejsegarantifonden og har registreringsnummer 1473. 

AFTALEN - INDGÅELSE/BESTILLING

Aftaleforholdet mellem Kunden og SML etableres ved Kundens bestilling. Aftalen består af disse Generelle Betingelser, SML’s program, brochure- og sejlplan og andet markedsføringsmateriale for den pågældende rejse, medmindre andet er skriftligt aftalt. Særaftaler, baseret på Kundens særlige ønsker, skal altid fremgå skriftligt af aftalen for at være gyldige.

Kunden er selv ansvarlig for at kontrollere, at indholdet af bekræftelse og/eller faktura stemmer overens med Kundens bestilling. Kunden har selv ansvar for, at SML får oplyst korrekte oplysninger, som er identisk med gyldig rejsedokumentation (pas, sygesikringsbevis, m.v.), for alle rejsende. 

Børn og unge under 16 år skal rejse med en forælder eller værge. Børn og unge under 16 år kan rejse med andre, forudsat at mindst en ledsager er over 18 år og fremviser skriftlig tilladelse til rejsen fra forældre eller værge ved bestilling. Der skal fremvises skriftlig tilladelse fra forældre eller værge ved bestilling af rejsende mellem 16 og 18 år, der rejser alene.

REJSENS PRIS - HVAD ER INKLUDERET?

Alle priser er i danske kroner (kr.). Priserne er inkl. alle gebyrer/skatter, når der bookes tur/retur billetter. Den færøske turistskat er inkluderet med 65 kr. pr. person fra 16 år ved udrejse fra Færøerne, dog ikke for transitrejsende.

For rejser, som inkluderer overnatning på land og som er anført som pris pr. person forudsættes, at minimum 2 voksne rejser sammen.

Ved alle rejser, som er bestilt inklusiv egen personbil, er bilens max. højde 1,9 m inklusiv tagbagage og antenne og bilens max. længde 5,0 m, medmindre andet er angivet. Der er tillæg for køretøjer med større mål samt for campingvogne, anhængere m.v.

Børnepriser (3-11 år) er baseret på overnatning i egen køje/opredning i forældrenes kahyt/værelse. Børn 0 og 2 år rejser gratis, hvis de ikke optager egen køje/seng. Ønskes særskilt køje/seng for børn 0-2 år betales samme pris som for børn 3-11 år.

Udflugter, måltider, drikkevarer, indkvartering på land og hertil knyttede ydelser, transfer, transport på land er ikke inkluderet i prisen, medmindre andet er anført. 

Overnatning på hotel- og guest house sker i delt dobbeltværelse. Personer, som rejser alene, skal betale enkeltværelsestillæg. 

For alle priser, som vedrører vandrerhjemsophold, forudsættes, at overnatningen finder sted i flersengsværelser. Det er muligt at leje sengelinned mod ekstrabetaling samtidig med bestillingen. 

Overnatning i feriehus i Island er inkl. leje af sengelinned, håndklæder, varme og elektricitet. Kunden er forpligtet til selv at rengøre feriehuset inden afrejsen. Overnatning i feriehus på Færøerne er inkl. varme og elektricitet. Slutrengøring er obligatorisk og med i prisen. Sengelinned kan lejes samtidig med bestillingen.

BETALINGSBETINGELSER

Ved bestilling tidligere end 31 dage før afrejsen skal 1. rate på 25 % (dog min. 3.000 kr.) af rejsens pris være indbetalt til SML senest 7 dage efter bestillingen. 2. rate på den resterende del af rejsens pris skal være indbetalt til SML senest på 31. dagen før afrejsen.

Ved bestilling mindre end 31 dage før afrejse, betales hele rejsens pris ved bestillingen.

For rejser op til 3.000 kr., betales hele rejsens pris ved bestillingen.

For visse tilbud er det en betingelse, at hele rejsens pris skal betales samtidig med bestilling uanset rejsens pris, længde og afrejsetidspunkt. Sådanne betalingsvilkår fremgår i af det markedsførte tilbud.

For grupper er specielle betalingsbetingelse gælder, der henvises til ”Gruppebetingelser”.

Alle ovennævnte betalingsforhold omfatter også Internetbestillinger.

Overholdes ovennævnte betalingsbetingelser ikke, vil SML annullere det bestilte og opkræve gebyrer i henhold til afbestillingsreglerne.

PRISÆNDRINGER EFTER AFTALENS INDGÅELSE

SML kan forhøje eller nedsætte den aftalte pris for pakkerejsen som følge af ændringer i 1) transportomkostninger, herunder brændstofpriser, 2) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom havne-, landings- eller startafgifter eller 3) valutakurser, som er anvendt ved beregningen af prisen for pakkerejsen.

SML underretter hurtigst muligt Kunden herom. Den aftalte pris for rejsen kan ikke forhøjes de sidste 20 dage før det aftalte tidspunkt for pakkerejsens påbegyndelse.

KUNDENS ÆNDRINGER AF AFTALEN EFTER AFTALEINDGÅELSE

SML vil så vidt muligt efterkomme Kundens ønsker om ændring af aftalen.

Kunden skal betale følgende gebyrer for ændringer af afrejsedato, ud – og hjemrejsedato, antal rejsende, de rejsendes navne eller de rejsendes bil:

 • Sker ændring inden 31 dage før afrejse, pålægges et administrationsgebyr for ændringer på 100 kr. pr. person og pr. bil + den eventuelle medførte prisændring. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen.
 • Foretages ændring 30-8 dage før afrejse pålægges et ændringsgebyr på kr. 200 pr. person og pr. bil + den eventuelle medførte prisændring. Medfører ændringen en forringelse i bestillingen, f.eks. færre antal personer, afbestilling af bil, afbestilling af overnatning o.l., behandles ændringen som en afbestilling. Der henvises til ”Afbestillingsbetingelser”.
 • Foretages ændringer mellem 7 og 4 dage før afrejse pålægges et ændringsgebyr på kr. 400 pr. person og pr. bil bil + 10% af prisen. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen.
 • Foretages ændringer på 4. dagen eller mindre end 4 dage før afrejse, pålægges et ændringsgebyr på kr. 600 pr. person og pr. bil plus 10% af prisen. Ændringsgebyret forfalder til betaling samtidig med ændringen.

Ved alle ændringer af overnatning på land tillægges der desuden et ændringsgebyr på 185 kr. pr. værelse pr. nat + den eventuelle medførte prisændring.

AFBESTILLINGSBETINGELSER

Skibsrejser (gældende for både ud-og hjemrejse)

 • Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejsen tabes 10 %, mindste tab udgør kr. 300 pr. person
 • Ved afbestilling 30-15 dage før afrejse tabes 50% af rejsens pris, dog min. nævnte administrationsgebyr.
 • Ved afbestilling 14-8 dage før afrejse fortabes 75% af rejsens pris.
 • Ved afbestilling mindre end 8 dage tabes rejsens totale pris.

Pakkerejser

Kunden kan skriftligt afbestille pakkerejsen mod betaling af følgende beløb til SML.

Afbestillingsgebyrer kan stige i tilfælde af, at hotellerne eller andre af SML-s samarbejdspartnere kræver højere gebyrer for afbestillinger.

 • Ved afbestilling indtil 31 dage før afrejse betales et afbestillingsgebyr på 10% af rejsens samlede pris, dog mindst kr. 675 pr. person samt kr. 185 pr. nat pr. hotelværelse.
 • Ved afbestilling 30-15 dage før afrejse betales 50% af rejsens pris samt yderligere administrationsgebyr på kr. 350 pr. person.
 • Ved afbestilling 14-8 dage før afrejse betales 75% af rejsens pris samt yderligere administrationsgebyr på kr. 350 pr. person.
 • Ved afbestilling mindre end 8 dage før afrejse tabes rejsens totale pris.

Kunden har udvidede afbestillingsrettigheder i tilfælde af uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen jf. Pakkerejselovens §15, stk.2. 

Forudsætningen for, at kunden kan gøre rettighederne jf. Pakkerejselovens §15, stk.2, gældende, er, at de pågældende uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, ikke var aktuelle ved aftalens indgåelse. 


Grupperejser

Specielle afbestillingsbetingelser er gældende for grupper, se separate ”Gruppebetingelser”

AFLYSNING ELLER ÆNDRING FRA SML’S SIDE INDEN REJSENS PÅBEGYNDELSE

Rederiet forbeholder sig ret til at indsætte et andet men tilsvarende skib end annonceret, såfremt sådanne ændringer er påkrævet på grund af udefrakommende omstændigheder uden for Rederiets kontrol, herunder tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

Såfremt SML inden afrejsen aflyser rejsen eller ikke kan gennemføre rejsen som aftalt, skal Kunden hurtigst muligt informeres herom. Dette gælder dog ikke ved mindre ændringer, som Kunden må tåle.

Samtidig med informationen om ændringer/aflysninger skal SML informere kunden om kundens beføjelser, reklamation og retsvirkningen af manglende reklamation, jf. Pakkerejse-lovens kapitel 5.

Der henvises yderligere til stk. 10 vedr. sejlads til og fra Island i vinterhalvåret.

SML'S ANSVAR EFTER PAKKEREJSENS PÅBEGYNDELSE

Rederiet forbeholder sig ret til at indsætte et andet men tilsvarende skib end annonceret, såfremt sådanne ændringer er påkrævet på grund af udefrakommende omstændigheder uden for Rederiets kontrol, herunder tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager.

SML forbeholder sig ret til at ændre eller aflyse udflugter i Island og på Færøerne i tilfælde af udfordrende vejrforhold. Hvis en eller flere udflugter bliver aflyst, vil SML ombord refundere forudbetalt beløb i DKK.

Har Kunden bestilt overnatning, har SML ret til at henvise Kunden til andre overnatningssteder i området af tilsvarende eller bedre standard end det bestilte.

Er rejsen mangelfuld, kan Kunden kræve, at SML afhjælper manglen, medmindre dette vil påføre SML uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe.

Kan afhjælpning ikke kræves, eller afhjælper SML efter kundens påkrav ikke manglen inden rimelig tid, har Kunden krav på forholdsmæssigt afslag i pakkerejsens pris.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan Kunden hæve aftalen.

Lider Kunden tab eller sker der skade på Kundens person eller ting som følge af en mangel ved pakkerejsen, har Kunden krav på erstatning fra SML, medmindre (1) manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået eller afbødet af SML eller nogen, SML er ansvarlig for, eller (2) manglen skyldes udefra kommende omstændigheder, som SML eller nogen, SML er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis manglen angår egenskaber, som må anses som garantereret over for Kunden.

Har manglen forvoldt kunden væsentlig ulempe, kan der desuden tilkomme kunden en godtgørelse.

SPECIFIKKE BETINGELSER VEDRØRENDE SEJLADS TIL ISLAND I VINTERHALVÅRET

Smyril Line henleder opmærksomheden på at det kan forekomme, at sejladsen fra Færøerne til Island forsinkes, eller aflyses på grund af vejrforhold, der vurderes at kunne forhindre sikker sejlads.

I sådanne tilfælde kan passagerer blive forsinket fra Færøerne til Island og fra Is- land til Færøerne. I sådanne tilfælde, er Smyril Line ikke forpligtet til at betale erstatning, eller tilbyde alternativ transport, eller gratis indkvartering.

Omkostninger i sådanne tilfælde påhviler alene kunden. Smyril Line vil dog bestræbe at tilbyde passagerer, der er strandet på Færøerne at overnatte gratis om- bord på Norrøna, dog således at der kræves en rimelig betaling for forplejning og der tages forbehold for ledige pladser.

Der tages forbehold for ændringer i sejlplanen igennem vinterperioden, idet Smyril Line altid planlægger en sejllads, der er sikkerhedsmæssig forsvarlig. Hvis ændringer forekommer, vil passageren altid blive løbende informeret før og under sejladsen.

I tilfælde hvor skibet ikke sejler/ankommer til Island i en uge og rejsende, som er ombord på Norrøna ønsker at komme til Island snarest, sker dette på kundens egen regning og anledning og Smyril Line betaler ikke for den eventuelle flyrejse.

Såfremt kunden medbringer bil, som kunden ønsker at få fragtet til Island, vil Smyril Line i samarbejde med kunden sørge for at bilen fragtes vederlagsfrit til Island på den næste sejlads.

Såfremt kunden strander på Island, oppebærer kunden selv omkostninger til overnatning og forplejning i sådanne tilfælde, Smyril Line betaler ikke for eventuelle udgifter som hotel, mad o.a. i denne forbindelse, dog står Smyril Line gerne til rådighed over for kunden, for at hjælpe med at henvise til mulige overnatnings- steder, såfremt det er nødvendigt.

Vi har ikke haft sådanne aflysninger 2014-2017.

REKLAMATIONER - VIGTIGE FRISTER

Vil kunden gøre krav gældende i anledning af, at SML ikke vil kunne opfylde aftalen, eller at rejsen aflyses, skal kunden give SML meddelelse herom. Meddelelsen skal gives inden rimelig tid efter kundens modtagelse af informationen om aflysningen eller ændringen. I modsat fald mister kunden retten til at gøre krav gældende.

Vil kunden påberåbe sig en mangel ved rejsen, skal kunden give SML meddelelse herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Kunden mister dog ikke retten til at påberåbe sig manglen, hvis SML har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller for kundens krav i anledning af personskade.

ANSVARSBEGRÆNSNINGER

SML begrænser sit ansvar for skader, som kunden eller kundens medpassagerer påføres i henhold til indholdet af relevante internationale konventioner, herunder:

Søtransport af passagerer og tilhørende bagage reguleres i henhold til Athenkonventionen af 1974, med tillæg af protokol af 2002, og EU regulativ nr. 392/2009.

Indkvartering: Paris-konventionen.

De pågældende konventioner indebærer bl.a., at enhver sag med udgangspunkt i søtransport skal anlægges inden for toårsfristen, som er fastsat af Athenkonventionen. Retlige tiltag i forbindelse med krav, som der ikke er angivet forældelsesfrist for i internationale konventio-ner, eller som er angivet i Søloven, skal tages inden for et år fra Kunden går i land eller skul-le være gået i land. SML forbeholder sig retten til at gøre evt. begrænsninger i kompensation gældende, som fremgår af disse eller andre konventioner – herunder krav knyttet til dødsfald, personskade, forsinkelse for passagerer og tab, beskadigelse af og forsinket bagage.

Da der ifølge internationale konventioner ofte udbetales meget lave erstatningsbeløb, og da den rejsende selv skal afholde udgifter til lægehjælp og sygetransport mv. anbefaler SML, at kunden tegner en rejseforsikring.

SML kan ikke holdes ansvarlig for tab eller forventede tab af indtægter eller overskud, af brugstab, kontrakttab eller lignende, ej eller for følgetab, indirekte tab eller skader af lignende art.

I overensstemmelse med EU-regulativ nr. 392/2009 om ansvar for transportører af passagerer på søen, der implementerer Athen-konventionen i henhold til artikel 8 for transportørens ansvar for enhver skade, der forårsages på et køretøj, udgør en selvrisiko for passageren á SDR 330 (hvilket svarer til ca. DKK 3000.-) vil gælde, og et sådant beløb (SDR 330) vil blive fratrukket tabet af skade.

REJSEFORSIKRING

SML anbefaler altid at tegne en supplerende rejseforsikring.

REJSETIDER

Alle tider, herunder ankomst- og afgangstider er lokaltider og er med forbehold for vejrforholdene anslåede tider. SML forbeholder sig ret til at ændre i sejlplanen, herunder ankomst- og afrejsehavn, check-in tidspunkter og afrejsetider. Passageren er forpligtet til selv at holde sig orienteret om ændringer i sejlplanen på +298 345 800 eller på smyrilline.dk; I tilfælde af dårlige vejrforhold kan ankomst- og afrejsehavne på Island, Færøerne og Danmark ændres til anden havn.

Kunden skal være opmærksom på, at der skal påregnes ventetid i forbindelse med check-in, ombord-kørsel og ilandkørsel, hvorfor Kunden ikke kan forvente at være i land på skibets ankomsttid til havnen.

Norrøna skibstid er færøsk tid (Greenwich Mean Time). 

SIKKERHED

Rejsende skal rette sig efter personalets henvisninger under hele rejsen.

Af sikkerhedsmæssige årsager kan passagerer, bagage, køretøjer gennemsøges før ombord-stigning. Passagerer må ikke medbringe genstande eller bagage, som anses for en sikkerhedsrisiko ifølge den internationale sikkerhedskode for havne- og skibe, eller som kan skabe usikkerhed eller være til fare for sikkerheden om bord. SML skal og er berettiget til, afhængig af omstændighederne og uden at skulle holde passageren skadesløs, at bringe bagagen i land eller destruere den, når det er blevet medtaget om bord uden rederiets kendskab og skriftligt bekræftelse. Alle omkostninger som følge af misligholdelse af ovenstående som, at skibet skal holdes tilbage, bliver indskrænket i operationen inklusiv omsætningstab mm., overføres til den forårsagende, og rederiet holdes skadesløst.

Adgang til bildækket under sejladsen er ikke tilladt.

Berusede personer kan nægtes adgang til at deltage i hele eller dele af pakkerejsen.

SML har ret til at afvise passagerer under ombord-stigning eller ilandsætte passagerer under rejsen, hvis passageren efter kaptajnens vurdering er uegnet til at rejse eller kan være til fare for egen eller andres sikkerhed om bord. Afvisning medfører ikke refundering af betalt billet.

KAHYTTER

Kahytten skal forlades 1 time før ankomst. Tidspunktet kan variere og annonceres om bord

PAS

Passagerer skal være i besiddelse af gyldigt pas og eventuelle visa til hele rejsens varighed. Rederiet forbeholder sig ret til at se legitimation med billede – gerne pas. Har rejsende ikke EU pas skal dette meddeles ved bestilling.

SÆRLIGE BEHOV

Personer med nedsatte fysiske eller psykiske evner til, i en evt. nødsituation, på egen hånd at følge skibets sikkerheds instruktioner, skal oplyse om det ved bestillingen. Passagerer med særlige behov bedes møde i check-in senest 2 timer inden afgang, i Seyðisfjörður (Island), dog senest 3 timer inden afgang. Informer venligst personalet ved bestillingen og ved fremmøde til check-in. Handicapkahytter er til rådighed – dog kun for passagerer med kørestol.

GRAVIDITET

Gravide passagerer kan sejle med Norröna indtil 34. graviditetsuge. Dette er dog altid på egen risiko. Fra 31. graviditetsuge skal der medbringes en lægeerklæring. Norröna har ikke en læge eller sygeplejerske om bord.

RYGNING

Rygning er ikke tilladt indenbords. Det er kun tilladt at ryge i særligt afmærkede områder – på dæk 8. Denne begrænsing omfatter både passagerer og besætning. Overtrædelse vil medføre et gebyr a DKK 1500. 

HITTEGODS

Venligst kontakt receptionen ombord angående personlige effekter fundet om bord. Henvendelse sker direkte på telefonnummer 00298 344900 eller send en email til reception@norrona.fo. Personlige effekter vil blive holdt ombord i 2 måneder.

KÆLEDYR

Transport af kæledyr sker mod særskilt tillæg, på eget ansvar og under særlige regler efter aftale med SML. Kæledyr må ikke medbringes i kahytterne. Overtrædelse af dette vil medfør et rengøringsgebyr på DKK 3.000. Når du medbringer kæledyr på din rejse med SML, skal du booke et bur til kæledyret. Burene er nummereret – 1-4 for de små bure og 5-6 for de store bure. Når du kommer ombord, skal du hente nøgler til buret i receptionen. Der opkræves et depositum herfor, som bliver refunderet ved returnering af nøglerne. Vi har særskilte bure til kæledyr, der bookes sammen med billetten. Der findes to store bure, der måler: 80 cm (bredde) x 115 cm (højde) x 130 cm (længde) og seks mindre bure, der måler: 80 cm (bredde) x 55 cm (højde) x 130 cm (længde). Kæledyr må ikke medbringes til Island. Kæledyr må kun medbringes til Færøerne ved ophold på Færøerne i mere end 3 måneder, og under særlige indrejsebestemmelser. SML anbefaler, at Kunden kontakter de lokale myndigheder.

PERSONSOPLYSNINGER

Selskabet behandler alle personlige oplysninger sikkert og i overensstemmelse med god da-tabehandlingsskik.

Indsamling af oplysninger sker til at sikre gennemførelsen af passagerens bestilling og for at kunne sikre den service passageren kan forvente. Ved bestilling af en rejse har selskabet behov for at modtage oplysning om alle rejsendes navn, adresse, fødselsdato, pasnummer, telefonnummer og eventuel e-mailadresse. I det omfang betaling sker online har SML tillige behov for at modtage oplysning om kreditkort, kreditkortnummer, udløbsdato og eventuel sikkerhedskode. SML forbeholder sig retten til at videreformidle oplysninger til tredjemand, men alene tredjemand som SML har et gensidigt forretningsmellemværende med, herunder særligt leverandører eller underleverandører til den bestilte rejse. Indhentede oplysninger opbevares af selskabet i overensstemmelse med dansk lov.

OPHOLD PÅ LAND

Ved pakkerejser finder ophold på Island sted på de i rejsedokumentet nævnte overnatningssteder. På ankomstdagen er normal check-in tid på overnatningsstederne mellem kl. 14 og 16. På afrejsedagen er seneste check-ud, jf. de til enhver tid oplyste tider på overnatningsstedet, normalt ca. kl. 10.

LOVVALG OG VÆRNETING

Aftalen er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk ret.

Tvister om aftalens fortolkning, indhold eller opfyldelse skal afgøres ved Københavns Byret, medmindre retsplejeloven giver mulighed for at indbringe sagen direkte for Sø- og Handels-retten eller Østre Landsret.

Bliv inspireret

Vil du modtage løbende information om gode tilbud er det nemt! Du tilmelder dig blot vores nyhedsbrev og får så en e-mail, når vi har specielt gode tilbud og nyheder. 

Bestil gratis katalog

Udfyld venligst felterne for at modtage dit gratis katalog