+45 9655 8500

Pas/Visum

Husk at undersøge i god tid inden rejsen om dit pas er gyldigt, og om der kræves visum til indrejse på dit rejsemål Island eller Færøerne. Også såfremt du er af anden nationalitet og ankommer i transit fra et andet land til Danmark, hvorfra MS Norröna afsejler.

 

Nordiske statsborgere er visumfri i de nordiske lande, hvorunder Island er omfattet.

 

Der gælder ingen pastvang for nordiske statsborgere, der rejser mellem de nordiske lande. Du skal dog stadig kunne identificere dig og skal derfor medbringe en eller anden form for billedlegitimation. Dit pas vil være velegnet som billedlegitimation og kræves undertiden af fly- og færgeselskaber.

 

Udenlandske statsborgere, herunder personer med dansk flygtningepas eller fremmedpas, opfordres til at søge oplysning ved en ambassade eller et konsulat for det land, de ønsker at besøge, da visumreglerne for oprindelseslandets statsborgere kan være gældende.

 

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden. 

 

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er landets myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne for landet, og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til. 

 

For information for danske borgere kan der findes vejledning vedr. pas og visum på Udenrigsministeriets hjemmeside, læs f.eks. på  

 

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/ 

http://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/pas-og-visum/island-pas-og-visum/ og på 

http://dk.visitfaroeislands.com/fakta-om-faeroeerne/nyttig-information-for-rejsende/pas-og-visum/

 

Pas og visum til Færøerne

De færøske regler følger stort set den danske lovgivning, men der kan forekomme forskelle vedrørende arbejde, bosættelse og besøg. Vær opmærksom på, at Færøerne er ikke  omfattet af Schengen. 

 

Nordiske lande

Danske og nordiske statsborgere kan frit rejse på Færøerne. Man skal kunne legitimere sig med legitimation, der indeholder et billede (f.eks. kørekort)

 

EU-lande, SCHENGEN-lande og andre lande

Alle udlændinge skal kunne fremvise gyldigt pas. Borgere i lande, hvorfra visum kræves, skal have et visum, der er gyldigt i op til 3 måneder eller en opholdstilladelse. Betingelserne for at få visum til Færøerne er de samme som i Danmark. Listen over visum-pligtige lande kan ses her.

 

Bemærk: visum til eller opholdstilladelse i Danmark giver ikke ihændehaveren ret til indrejse på Færøerne, medmindre det fremgår af ens visum. Et visum til eller opholdstilladelse på Færøerne giver heller ikke automatisk ret til indrejse i Danmark, medmindre det fremgår af ens visum. Færøerne er ikke med i Schengen, hvorfor rejsende med Schengen visa skal have særligt visum til Færøerne.

 

Hvor søger man om visum

Kontakt venligst den danske ambassade eller det danske konsulat i hjemlandet for yderligere information.

 

Bemærk vedr. danske pasforhold

Den 1. august 2006 indførtes nye biometriske pas i Danmark. De biometriske pas har i siden med personoplysninger indstøbt en elektronisk chip, hvorpå der er lagret en elektronisk kopi af pasbilledet og de maskinlæsbare linier fra siden med personoplysninger. Sidste gang Danmark fik ny type e-pas var den 1. oktober 2004.

 

De eksisterende pas udskiftes løbende, hvilket betyder, at man først skal have det nye pas, når det gamle udløber. Udskiftning af pas sker hos din kommune. Se mere herom på www.borger.dk/Sider/Ansoeg-om-eller-forny-dansk-pas.aspx  og vær opmærksom på, at børn også skal have deres eget pas. 

 

Tilmeld nyhedsbrev

Velkommen til Smyril Line

Næste ankomst og afrejse

Afrejse
Tórshavn. 22. apr 14:00
Ankomst
Seyðisfjørð. 23. apr 09:00
Afrejse
Seyðisfjørð. 24. apr 20:00

Smyril Lines salgskontor

  • 96 558 500
  • booking@smyrilline.dk
  • Vores kontorer
  • Bestilling af cargo
    og fragt

Der tages forbehold for fejl og rettelser